Hoppa till sidans innehåll

Dokument


PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE

 

Mölndals Bilsportklubb

 

Dag 2016-03-30

Plats Aktiviteten i Mölndal

Närvarande 12 medlemmar, se bif förteckning, bil 1

 

Kurt Fredrixon öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Bifogade närvaroförteckning godkänns som röstlängd, bil 1.

 

§ 1 Fastställande av röstlängd

Kurt Fredrixon till mötesordförande och Eva Alkvik utses till mötessekreterare.

§ 2 Val av ordf och sekr

 

Olof Lundberg och Bernt Eriksson väljs till protokolljusterare och rösträknare.

 

§ 3 Val av prot.just

 

Årsmötet godkänner kallelsen och att den har utsänts i rätt tid.

 

Den utsända dagordningen godkänns.

 

§ 4 Mötets utlysande

 

§ 5 Dagordning

Kurt Fredrixon föredrar styrelsens verksamhetsberättelse som godkänns efter justering av

punkten ang föreningens bildande den 21 feb 2015

punkten ang föreningens interimsstyrelse den 30 sep 2015

punkten ang julfest och styrelsemöte den 28 nov. Rättad version, bil 2.

 

Gerhard Johansson går igenom årsredovisningen och mötet godkänner densamma, bil 3.

 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberät-telse och års-redovisning

 

Kurt Fredrixon föredrar revisorernas berättelse för räkenskapsåret 21 feb-31 dec 2015, bil 4.

§ 7 Revisorernas berättelse

 

Mötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 21 feb-31 dec 2015.

 

§ 8 Ansvarsfrihet

Inga förslag föreligger från styrelsen och inga motioner har inkommit.

 

§ 9 Motioner

Mötet beslutar att medlemsavgifterna för 2016 skall vara oförändrade, dvs 350 kr för enskild medlem, 100 kr för junior t o m 18 år, familjemedlemsskap och där alla är skrivna på samma adress 450 kr.

 

§ 10 Medlemsavgift

Mötet fastställer verksamhetsplanen för 2016, bil 5. Mötet godkänner även föreslagen budget för 2016, bil 6.

 

§ 11 Verksamhets-plan och budget

 

Kurt Fredrixon väljs till ordförande på 2 år.

 

Gerhard Johansson, Bernt Eriksson och Martin Mossberg väljs till ledamöter på 2 år.

 

Mathias Fredrixon, Roland Alkvik och Alf Claesson väljs till ledamöter på 1 år.

 

Arne Johansson och Olof Lundberg väljs till suppleanter på 1 år.

 

Dan Liljendahl och Henrik Krefting väljs till revisorer på 1 år och Krister Karlsson väljs till revisorssuppleant på 1 år.

 

Dan Liljendahl, Arne Johansson och Olof Lundberg väljs till valberedning på 1 år. Samman-kallande blir Olof Lundberg.

§ 12 Val

 

 

 

 

Mathias Fredrixon tar upp frågan om MBSK skall arrangera bil-O sprint under SM veckan i Borås 2017. Mathias får i uppdrag att närmare undersöka förutsättningarna och rapportera till styrelsen.

 

 

§ 13 Övriga frågor

 

 

Kurt Fredrixon avslutar årsmötet och tackar alla närvarande för visat intresse.

§ 14 Avslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

..............................................

Eva Alkvik

Justeras:

 

…………………………………

Kurt Fredrixon, mötesordf

 

 

 

 

 

………………………………… ……………………………………..

Olof Lundberg Bernt Eriksson

 

 

 

180609 Krister Berglund o Jan Österberg
180609 Lars Engerfalk o Arne Henriksson
180609 Lars-Gunnar Widell o Richard Lödaa Stenholm
180609 Mats Andersson o Arne Gustafsson
180609 Torbjörn Bye o John Toreby
2a 180609 Roger Andersson o RoseMarie Andersson
3a 180609 Aasmund Kleve o Oddvar Moland
4a 180609 Öved Clasén o Britt-Marie Clasén
7a 180609 Göran Ljung o Mats Carlbom
Ankomst TK
Ankomst_TK_obemannad
Anmälda MölndalsTrippen 2018
Anmälda MölndalsTrippen 2018_ver2
Anmälda MölndalsTrippen 2018_ver3
Anmälda MölndalsTrippen 2019
Anmälda MölndalsTrippen 2019_ver1
Anmälda MölndalsTrippen 2019_ver2
Anmälda MölndalsTrippen 2019_ver3
Anmälda till MölndalsTrippen 2019
Anmälda till MölndalsTrippen 2019_ver1
Anmälda till MölndalsTrippen 2019_ver2
Anmälda till MölndalsTrippen 2019_ver3
Anmälda till MölndalsTrippen 2019_ver4
Inbjudan Bockstensjakten 2017v3
Inbjudan Bockstensjakten 2017v4
Inbjudan Jubileumsmiddag 2016
Inbjudan MolndalsTrippen 2016
Inbjudan MolndalsTrippen 2017
Inbjudan MolndalsTrippen 2018
Inbjudan MolndalsTrippen 2020_ver3
Inbjudan MolndalsTrippen 2020_ver4
Inbjudan MolndalsTrippen 2021
Inbjudan MölndalsTrippen 2017
Inbjudan O-TUREN 2017
Kalibreringssträcka
KALIBRERINGSSTRÄCKA_MT_2019
Kalibreringsträcka_MölndalsTrippen_2016
Licens_Anmalan_Klubbyte
Mattias Adielsson rallykväll 2 nov -16
Medlemsansökan MBSK
MolndalsTrippen 2016 - Resultater
MölndalsTrippen 2019 - Resultater
MölndalsTrippen 2019 - Resultater ferdighetsetapper - kopia
MölndalsTrippen 2019 - Resultater kun totalprikker
MölndalsTrippen_2017 - Resultater
PM 1
PM 1 MT_ver2
PM 1_MT_2019
PM 2 O-Turen 20181110
PM BOCKSTENSJAKTEN 20170506
PM BOCKSTENSJAKTEN 20170506 rev
PM O-Turen 20171111
PM1
Resultat Bockstensjakten 2017-05-06 Kort Pb
Resultat Bockstensjakten 2017-05-06 Langa rev
Resultat molndalstrippen2018
Resultat O-Turen 2017-11-11
Resultat O-turen 2018-11-10
Resultatlista_Nordens största elbilsrally
Rev inbjudan O-TUREN 2018 v2
Rivstart_1_2017
SM-tabell 2018-3
STARTLISTA 2.0
Startlista Bil-O 2017-05-06
Startlista Bil-O 2017-05-06 rev
Startlista Bil-O 2017-11-11
Startlista MölndalsTrippen_2018
Startlista MölndalsTrippen_2019_ver2
Startlista O-Turen 2018-11-10
Startlista_MolndalsTrippen_2017_ver1
Startlista_MölndalsTrippen_2017
Startlista_Regularity
Tävlingsrapport nov-17
Verksamhetsberättelse MBSK 2017
Verksamhetsberättelse MBSK 2018
Verksamhetsberättelse MBSK 2019(1)
Verksamhetsplan 2018 för MBSK
Verksamhetsplan 2020 för MBSK
Vinnare 180609 Terje Nissen o Tore Fredriksen
Årsfest 2017 inbjudan
Årsfest 2018 inbjudan
Årsfest 2019 inbjudanMedlemsavgiften är f n 450 kr för familj, 350 kr för senior, 100 kr juniorer t om 18 år - betalas till plusgiro 775206-6.  
Mölndals Bilsportklubb arrangerar tävlingar i följande sportgrenar

Bil-Orientering
Se fliken Bil-Orientering men också
http://sbf.se/Sportgrenar/Bilorientering/

Regularity
Se fliken Regularity men också
http://sbf.se/Sportgrenar/Regularity/


Postadress:
Mölndals Bilsportklubb - Bilsport
Kurt Fredrixon, Edsåsvägen 169
44195 Alingsås

Kontakt:
Tel: 0705590890
E-post: kurt.fredrixon@gmail...

Se all info